Facebook Twitter Youtube
Изпълнение KLASIK

Изпълнение KLASIK (3)

 ssss


Панелни отоплителни тела с ляво или дясно странично свързване към отоплителна система с принудителна или самоволна циркулация.

 

Поцинкованите отоплителни панелни тела RADIK са предназначени за помещения с по-високи изисквания за защита срещу корозия като напр. помещения с влажна и агресивна атмосфера. Издръжливостта срещу корозия се повишава, тъй като корозивните процеси се забавят благодарение на цинковия слой като по този начин се постига и по-голяма продължителност на използване на отоплителните тела.

Моделът RADIK KLASIK - Z представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки.

Внимание:  В сравнение със стандартно произвежданите отоплителни панелни тела RADIK с оглед на качествата на горещото поцинковане повърхността на поцинкованите тела и след нанасяне на слоевете боя, е по-груба. Това обстоятелство трябва да се има предвид при тяхното проектиране и избор.  

 

Моделът RADIK KLASIK – R е панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK предвиден за бърза подмяна на глидерните чугунени или стоманени радиатори със свързваща стъпка 500 мм. Височината H = 554 мм гарантира безпроблемен монтаж на мястото на стария радиатор.

Позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система и по конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки.
Широкият асортимент от типове RADIK KLASIK - R позволява винаги да се избере най-подходящата дължина.

Всички отоплителни тела се доставят с:

  • обезвъздушител
  • метална тапа
  • решетка
  • странични капаци
  • необходимия брой комплекти завинтващи конзоли

Заменяне на глидерните чугунени и стоманени радиатори с панелни отоплителни тела RADIK KLASIK – R

 

RADIK KLASIK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция RADIK KLASIK е предназначен за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация. На задната страна на модела RADIK KLASIK са заварени две горни и долни окачалки. Отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки. Изключение правят панелните отоплителни тела с височина 200 мм, които нямат окачалки на задната страна.

Получавайте промоции на имейла си

Къде да ни откриете?

Адрес
1331 София, бул. Сливница, № 546.

Телефонни номера
02 825 53 08 
0885724677