Facebook Twitter Youtube
Изпълнение VENTIL KOMPAKT

Изпълнение VENTIL KOMPAKT (6)

Панелни отоплителни тела с долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация на топлоносителя.

 

Поцинкованите отоплителни панелни тела RADIK са предназначени за помещения с по-високи изисквания за защита срещу корозия като напр. помещения с влажна и агресивна атмосфера. Издръжливостта срещу корозия се повишава, защото корозивните процеси се забавят благодарение на цинковия слой като по този начин се постига и по- голяма продължителност на използване на отоплителните тела.

Моделът RADIK VK - Z представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки.

 

Моделът RADIK COMBI VK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно долно свързване към отоплителната система. Със своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна циркулация.

RADIK COMBI VK е приспособен за инсталиране на електрически нагревател. По този начин се получава панелно отоплително тяло за комбинирано отопление (топла вода – електричество) и така може да бъде използвано независимо от работата на отоплителната система. Електрическият нагревател не изисква от гледна точка на електрическата инсталация никакви извънредни мерки в отопляваното помещение. Препоръчваме да бъде инсталиран при монтажа на отоплителното тяло.

На задната страна са заварени две горни и долни окачалки. Към комплекта има обезвъздушител, 2 бр. метални тапи, вентил с предварително настроен дебит с пластмасов капак.

 

Панелните отоплителни тела RADIK VKM концептуално произлизат от изпълнение VENTIL KOMPAKT. Оригиналното решение на вътрешното разпределение позволява долно централно свързване на отоплителното тяло към отоплителната система. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки.

Панелните отоплителни тела RADIK VKM със своята конструкция са предназначени за модерните отоплителни системи с принудителна циркулация на топло-преносимата материя и хоризонтално разположени тръби под отоплителното тяло в пода, в стената или по стената покрити с перваз.

Конструктивното решение на панелното отоплително тяло RADIK VKM е предмет на патентна защита.

 

Моделът RADIK VKL. представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява ляво долно свързване къмотоплителна система с принудителна циркулация. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки.

 

Моделът RADIK VKU представлява панелно отоплително тяло в изпълнение VENTIL KOMPAKT, което позволява дясно или ляво долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. На задната страна не са заварени окачалки и затова е възможно отоплително тяло тип 21, 22 и 33 да се обърне. 

Забележка: При тип 33 VKU осите на изводите не са симетрично разположени от гледна точка на дълбочината на отоплителното тяло.

При закрепване на отоплителното тяло на стената е необходимо да се използва стенната "Компактна конзола плюс" (вж. каталог KORAMONT).

 

Моделът RADIK VKVENTIL KOMPAKT, което позволява дясно долно свързване към отоплителна система с принудителна циркулация. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат шест окачалки.

Получавайте промоции на имейла си

Къде да ни откриете?

Адрес
1331 София, бул. Сливница, № 546.

Телефонни номера
02 825 53 08 
0885724677