Facebook Twitter Youtube

Изпълнение LINEAR

Тръбни отоплителни тела в изпълнение LINEAR с изправени профили, с долно крайно или модерно централно свързване.

Изпълнение RONDO

Тръбни отоплителни тела в изпълнение RONDO с огънати профили, с долно крайно или модерно централно свързване.

Получавайте промоции на имейла си

Къде да ни откриете?

Адрес
1331 София, бул. Сливница, № 546.
1202 София, бул. Данаил Николаев №8, бл. 3
Телефонни номера
02 825 53 08 
0889 52 92 12