Facebook Twitter Youtube

Изпълнение KLASIK

Панелни отоплителни тела с ляво или дясно странично свързване към отоплителна система с принудителна или самоволна циркулация.

Изпълнение RADIK® RC

Енергоспестяващи панелни отоплителни тела с технология на управляемо протичане, с долно свързване към отоплителната система с принудителна циркулация